O projekcie

„Uber, największa na świecie firma taksówkowa, nie posiada żadnych pojazdów. Facebook, najpopularniejszy na świecie właściciel mediów, nie tworzy żadnych treści. Alibaba, najcenniejszy detalista, nie ma zapasów, a Airbnb, największy na świecie dostawca zakwaterowania, nie posiada nieruchomości. Dzieje się coś ciekawego.”

Tom Goodwin The Battle Is For The Customer Interface

 

W ramach projektu pilotażowego wesprzemy 30 uczestników i uczestniczek poprzez realizację szkoleń oraz doradztwa na temat „Przemysłu 4.0”.

Szkolenia będą miały formę warsztatowo-wykładową. Będą realizowane przez trenerów z praktyką w szkoleniach z zakresu rozwoju przemysłu, zarzadzania produkcją, cyfryzacji produkcji, odpowiedzialnego przemysłu. Uczestnicy otrzymają podczas zajęć materiały szkoleniowe, długopisy, notesy oraz certyfikaty ukończenia szkoleń. Dostępny będzie dla nich stolik kawowy z kawą, herbatą oraz wodą z cytryną. Uczestnicy będą mieli też dostęp do biblioteczki dotyczącej przedsiębiorczości i projektów unijnych. Po zakończeniu każdego szkolenia/warsztatu uczestnicy otrzymają ankiety ewaluacyjne.

Zasadą naszych warsztatów szkoleniowych jest także dążenie do współpracy między uczestnikami, by tworzyć warunki współpracy biznesowej i promowania przedsiębiorczości sieciowej w naszym mieście.

Każde szkolenie będzie rejestrowane i  dostępne w wersji zdalnej.

Centrum Szkoleniowe „ENTER Jastrzębie” jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dla kogo

Projekt skierowany jest dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w wieku 18-35 lat. Mogą być to osoby, które już mają swoje firmy lub planują ich założenie.

Tematy

W projekcie planujemy dwie edycje składające się z 8 dni szkoleń i warsztatów o następującej tematyce:

1. Lider przemysłu 4.0
2. Zaawansowane technologie produkcyjne
3. Fabryka cyfrowa
4. Fabryka Ekologiczna
5. Kompleksowa inżynieria zorientowana na człowieku
6. Organizacja Skupiona na Człowieku
7. Inteligentna produkcja
8. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

Każde szkolenie jest zaplanowane na 8 godzin lekcyjnych.

PRZEMYSŁ 4.0

Dlaczego Przemysł 4.0? Ponieważ jest to już czwarta rewolucja przemysłowa, która trwale zmieniła sposób produkcji dóbr oraz funkcjonowanie światowych gospodarek.

Terminy

Trwa rekrutacja do drugiej edycji!

Już wkrótce podamy terminy szkoleń!

Zgłoś się

Zgłoś się używając poniższego formularza lub pobierz Formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i odeślij na adres enter@ebi.org.pl

 

  *Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z póź. zm) osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Ponadto jestem świadom odpowiedzialności cywilnej za podanie nieprawdziwych danych.

  *Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  *Pola wymagane

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   

  Kontakt

  Centrum Szkoleniowe „ENTER Jastrzębie”
  Biuro czynne w godzinach 9.00-15.00
  Stowarzyszenie „EBI Association”
  ul. Armii Krajowej 25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
  tel. 323075222
  adres e-mail: enter@ebi.org.pl

  Skip to content