Certyfikacja

Home / Certyfikacja

CERTYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG EBIC – PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG!

[sg_popup id=885] EBIC jest certyfikatem poświadczającym wysoką jakość usług prowadzonych przez polskie firmy i instytucje. Jest poprzedzona procesem wielokanałowego wystandaryzowanego audytu – najpierw wewnętrznego, a następnie prowadzonego przez wykwalifikowanych audytorów.

Certyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach:
• Edukacja i rozwój
• Biznes
• Usługi społeczne.

W każdej kategorii certyfikacja jest prowadzona wg odmiennego standardu.

Posiadanie Certyfikatu EBIC jest dla Państwa klientów i kontrahentów istotną informacją na temat realizowanych u Państwa standardów obsługi klienta, komunikacji z otoczeniem, rzetelności przedstawianych danych i realizacji zamówień. Wskazuje, że mogą Państwo stać się dla innych podmiotów istotnym i rzetelnym partnerem i w sposób wystandaryzowany prowadzą Państwo swoją działalność.
W zależności od kategorii Standard procesu certyfikacji koncentruje się na nieco innych elementach. I tak w przypadku usług edukacyjnych i rozwojowych najwyższa waga audytu dotyczy dbałości o efektywność procesu nauczania i aktywizacji uczestników, w przypadku kategorii BIZNES i USŁUGI SPOŁECZNE – najbardziej wnikliwie analizujemy faktyczną realizację zamówień i komunikacji z klientami. Wszystko to sprawdzamy w oparciu o przedstawione przez Państwa standardy, które zostały poprawnie zweryfikowane na etapie II audytu.

Warto zaznaczyć, iż Certyfikacja jest prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych audytorów. Każdy podmiot podlegający procesowi certyfikacji otrzymuje wyznaczonego audytora doświadczonego w audytach jakości Państwa branży.

Audyt nie jest kontrolą finansową! Dotyczy tylko ogólnie dostępnych lub przez Państwa wyznaczonych jako dowody standaryzacyjne dokumentów.

Skip to content