DLA GERIATRII

Home / DLA GERIATRII

Innowacja w zdrowiu: Od tego roku zostaliśmy wybrani na tzw. spadkobierców dorobku Fundacji Pamięć i Pomoc i. dr. Edmunda Grygierewicza w Katowicach. Dzięki kilkuletniej współpracy i zaufaniu dr n. med. Jarosława Derejczyka chcemy sprawnie kontynuować działania Fundacji na rzecz promowania geriatrii i poprawy życia i zdrowia seniorów.

Jednym z naszych wspólnych realizacji jest projekt, którego staliśmy się Liderem pt. "GERIATRYCZNA PLATFORMA TELEDIAGNOSTYCZNA". Projekt ten był realizowany w ramach programu NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Na etapie tworzenia był realizowany przez:

  1. Fundację Pamięć i Pomoc i. dr. Edmunda Grygierewicza w Katowicach
  2. Szpital EMC SILESIA SP. Z O.O. w Katowicach
  3. Politechnikę Śląską Wydział Biotechnologii

Te trzy instytucje stworzyły niezwykle potrzebne innowacje:

  • Platformę internetową umożliwiającą badania przesiewowe w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u Seniorów po 55 roku życia
  • Polski zdalny test pamięci i innych funkcji poznawczych, które ulegają zaburzeniu w przypadku np. choroby Alzheimera -tzw. badanie TICS. 

W ostatniej fazie projektu staliśmy się jego Liderem, z czego jesteśmy niezwykle dumni. I zależy nam na efektywnym wypełnianiu końcowych celów projektu - certyfikowanie kolejnych diagnostów, wprowadzeniu badań do komercyjnego użytkowania i jego promowanie i systemowe wdrożenia do NFZ.

Pierwsze wdrożenia mamy już za sobą - przeprowadziliśmy kolejne 314 badań przesiewowych dla śląskich seniorów, skomercjalizowaliśmy projekt w podmiocie leczniczo - społecznym NZOZ OPIEKANOVA. Od listopada 2023 realizujemy też projekt finansowany przez Fundację JSW, w którym badanie przesiewowe przejdzie 40 seniorów.

Platforma diagnoztyczna z testami pamięci powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.

Obecnie na badanie przesiewowe w kierunku demencji można zgłosić się do naszych diagnostów pod nr 785 854 863. Cena badania 170 zł.

Platforma diagnoztyczna z testami pamięci powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.

Skip to content