Klub Biznesu

Home / Klub Biznesu

Druga litera naszej nazwy to "B"

czyli Biznes.

Powołany w ramach Stowarzyszenia EBI Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko lokalnych przedsiębiorców i pracodawców oraz budować prestiż i siłę środowiska. Jest moderowanym przez EBI organem tworzonym oddolnie przez firmy działające w regionie, w szczególności budujące rynek jastrzębski.

Grupa stawia sobie za cel szeroko pojęte działania związane z wymianą doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami, tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych oraz wzajemnych rekomendacji. Dzięki tym działaniom lokalna przedsiębiorczość będzie mocniejsza, bardziej innowacyjna i powiązana z lokalnymi potrzebami społeczeństwa.

Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, aby wzbogacić swoją wiedzę i zasoby oraz zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.

Klub Biznesu realizuje comiesięczne spotkania biznesowe, podczas których realizowane są 3 bloki:

  1. Prelekcja lub szkolenie w temacie ważnym dla przedsiębiorców (15-30 min.)
  2. Minutki biznesowe - czas dla przedsiębiorców, by zaprezentowali swoją firmę i jej ofertę
  3. Rozmowy o sprawach aktualnie ważnych dla lokalnych firm.

Przed pandemią Klub Biznesu spotykał się na tak zwanych Śniadaniach biznesowych w Restauracji. Reaktywowane spotkania po pandemii zmieniły nieco swój charakter - spotykamy się na Kawie biznesowej w każdym miesiącu w innej firmie lub instytucji goszczącej. Dzięki temu możemy spotykać się bezkosztowo przy okazji poznając lokalne firmy od środka.

Spotykamy się w niemal każdy trzeci czwartek miesiąca.

Wstęp na spotkania biznesowy jest bezpłatny, wymaga wcześniejszego zgłoszenia do biura EBI pod nr 32 3075222. Wstęp dla wszystkich firm działających na jastrzębskim rynku. Aktualności o Klubie zobaczysz na Facebooku - nasza grupa - tutaj!

 

 

Skip to content