Poznaj nas!!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "EBI Association" jest funkcjonującą od 2016 roku organizacją non-profit. Działa na rzecz rozwoju Edukacji, Biznesu i Innowacyjności. Wiedząc, jak ważne jest łączenie tych trzech pionów w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, staramy się wdrażać projekty, które na zasadach synergii skupiają w sobie dążenie do rozwoju nauki, przedsiębiorczości i pozwalają na wdrażanie w regionie ciekawych innowacji.

Stowarzyszenie "EBI Association" działa zgodnie z zapisami Statutu.

Potencjał kadrowy Stowarzyszenia stanowi jego 15 członków założycieli, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin życia. Są wśród nas doświadczeni przedsiębiorcy, reprezentanci służby zdrowia, nauczyciele i trenerzy, specjaliści ds. innowacji i nowoczesnych technologii oraz samorządowcy. Wszyscy, jako aktywiści i społecznicy, chcieliby stworzyć warunki do rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego mieszkańców regionu, pośrednio przyczyniając się także do wzrostu aktywność beneficjentów stowarzyszenia w społeczeństwie europejskim.

Dodatkowo, większość członków ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych.

Stowarzyszenie buduje swoją sieć współpracy m.in. poprzez kontakty z instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i międzynarodowymi.

Partnerzy

Klub biznesu

Powołany w ramach Stowarzyszenia "EBI Association" Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko lokalnych przedsiębiorców i pracodawców oraz budować prestiż i siłę środowiska.

Grupa  stawia sobie za cel szeroko pojęte działania związane z wymianą doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami, tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych oraz wzajemnych rekomendacji, dzięki którym lokalna przedsiębiorczość będzie mocniejsza, bardziej innowacyjna i powiązana z lokalnymi potrzebami społeczeństwa.

Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, aby wzbogacić swoją wiedzę i zasoby oraz zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.

Baza Usług Rozwojowych

Już wkrótce w Funduszu Górnośląskim S.A.  ruszają fundusze unijne na szkolenia i doradztwo

 Jesteśmy Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania. Zatem z nami u boku postaw na rozwój! Dowiedz się u nas więcej o dotacjach, skonsultuj wniosek, złóż go w naszym jastrzębskim punkcie!

 Fundusz Górnośląski S.A. wraz z nami (punkt dystrybucji środków w Jastrzębiu-Zdroju) rozpoczął już nabór wniosków do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, czyli szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne). Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

 Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

 • Przedsiębiorca wybiera – zgodnie z indywidualnymi potrzebami - usługi z oferty w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 • Baza Usług Rozwojowych powszechnie dostępna i bezpłatna.
 • Szeroki wachlarz możliwości - szkolenia, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe.
 • Dofinansowanie do 100.000 zł na firmę i 80% wartości usług rozwojowych.

Fundusz Górnośląski S.A., z którym realizujemy projekt to operator, który gwarantuje:

 • Największy budżet na dofinansowanie usług rozwojowych.
 • Szybką weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy.
 • Bezpłatnego opiekuna dla każdego przedsiębiorcy – Opiekunowie pomogą na każdym etapie udziału w projekcie – od przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej do rozliczenia usługi rozwojowej.
 • Mobilnych doradców na terenie województwa śląskiego – przyjadą i w siedzibie firmy wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
 • 25 letnie doświadczenie w obsłudze MŚP w zakresie doradztwa i funduszy unijnych w regionie (jesteśmy spółką, której większościowym akcjonariuszem jest województwo śląskie).

Dokładne informacje podadzą Ci pracownicy punktu dystrybucyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (EBI Association), ul Armii Krajowej 25 w godz. pon-czw. 7:30 - 17:30, pt. 7:30 - 15:30 oraz pod nr 32 30 75 222. Już teraz zapraszamy także wszystkich zainteresowanych na naszą główną stronę internetową www.bur.fgsa.pl oraz do kontaktu: bur@oddzial.fgsa.pl, Infolinia 32/ 72 85 700.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!!!

Projekty

ERASMUS+ i edukacja dorosłych
Projekt „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.11.2017
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
1. Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet, Lund,  Szwecja
2. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Kedainiai, Litwa
3. Senioren-Lernen-Online UG (haftungsbeschränkt), Kiel, Niemcy
4. Galileo.it S.r.l., Rzym, Włochy
 
W ramach działań projektowych zakłada się transfer wiedzy oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie niezawodowej edukacji osób dorosłych, w tym przede wszystkim skutecznych sposobów motywowania do dalszego uczenie się, promocji kształcenia ustawicznego, doskonalenia jakości systemów szkoleniowych, opracowywania programów nauczania dla dorosłych słuchaczy z wykorzystaniem ICT czy dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb osób dorosłych.  Ponadto, zakres tematyczny międzynarodowych spotkań projektowych zostanie dodatkowo poszerzony o omówienie niezawodowej edukacji dorosłych: osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, seniorów oraz imigrantów i uchodźców.
Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym pozwoli na wykorzystanie doświadczeń, wiedzy i kompetencji pozostałych partnerów, zapoznania się z dobrymi praktykami oraz wskazania rozwiązań z zakresu edukacji niezawodowej osób dorosłych do zaadoptowania na lokalnym rynku.
Uczestnikami projektu może być kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze uczący się aspektów niezawodowych.
 
Materiały opracowane przez Członków Partnerstwa w ramach projektu Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych pn. „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”:
 • podsumowanie stosowanych przez poszczególnych partnerów metod oraz dobrych praktyk w zakresie skutecznych sposobów motywowania dorosłych do procesu dalszego uczenia się, promowanie kształcenia ustawicznego wśród dorosłych (do pobrania);
 • wykaz narzędzi służących do pozyskiwania i prognozowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych wykorzystywanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania);
 • spis tematów szkoleń w zakresie edukacji niezawodowej osób dorosłych oferowanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania).
 
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
TELEOPIEKA

Od czerwca 2017 wraz z partnerami - spółką OPIEKANOVA oraz miastami Jastrzębie-Zdrój i Częstochową, realizujemy największy w regionie projekt wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych teleopieką. Dzięki projektowi otwieramy na Śląsku największe Centrum Alarmowe Teleopieki, które wspierać będzie minimum 490 podopiecznych w projektach. Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie http://www.ebi.org.pl/teleopieka. Zapraszamy.

Certyfikacja

CERTYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG EBIC – PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG!

EBIC jest certyfikatem poświadczającym wysoką jakość usług prowadzonych przez polskie firmy i instytucje. Jest poprzedzona procesem wielokanałowego wystandaryzowanego audytu – najpierw wewnętrznego, a następnie prowadzonego przez wykwalifikowanych audytorów.

Certyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach:
• Edukacja i rozwój
• Biznes
• Usługi społeczne.

W każdej kategorii certyfikacja jest prowadzona wg odmiennego standardu.

Posiadanie Certyfikatu EBIC jest dla Państwa klientów i kontrahentów istotną informacją na temat realizowanych u Państwa standardów obsługi klienta, komunikacji z otoczeniem, rzetelności przedstawianych danych i realizacji zamówień. Wskazuje, że mogą Państwo stać się dla innych podmiotów istotnym i rzetelnym partnerem i w sposób wystandaryzowany prowadzą Państwo swoją działalność.
W zależności od kategorii Standard procesu certyfikacji koncentruje się na nieco innych elementach. I tak w przypadku usług edukacyjnych i rozwojowych najwyższa waga audytu dotyczy dbałości o efektywność procesu nauczania i aktywizacji uczestników, w przypadku kategorii BIZNES i USŁUGI SPOŁECZNE – najbardziej wnikliwie analizujemy faktyczną realizację zamówień i komunikacji z klientami. Wszystko to sprawdzamy w oparciu o przedstawione przez Państwa standardy, które zostały poprawnie zweryfikowane na etapie II audytu.

Warto zaznaczyć, iż Certyfikacja jest prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych audytorów. Każdy podmiot podlegający procesowi certyfikacji otrzymuje wyznaczonego audytora doświadczonego w audytach jakości Państwa branży.

Audyt nie jest kontrolą finansową! Dotyczy tylko ogólnie dostępnych lub przez Państwa wyznaczonych jako dowody standaryzacyjne dokumentów.

Kontakt

Stowarzyszenie „EBI Association”

 • 0048 32 3075222 Fax: 0048 32 4710084
 • biuro@ebi.org.pl
 • www.ebi.org.pl
 • ul. Armii Krajowej 25
  44-330 Jastrzębie Zdrój

 • 9:00 - 15:00

Od września ruszyły fundusze unijne na szkolenia i doradztwo!

Jako punkt dystrybucji środków Funduszu Górnośląskiego S.A.  jesteśmy Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania na subregion zachodni.

POSTAW NA ROZWÓJ

Fundusz Górnośląski S.A. rozpoczął nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowych - szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne). Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim. Nasz punkt działa od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 17:30 oraz w piątek w godz. 7:30 - 15:30.