Poznaj nas!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "EBI Association" (zwane po prostu EBI) jest funkcjonującą od 2016 roku organizacją non-profit. Działa na rzecz rozwoju Edukacji, Biznesu i Innowacyjności. Wiedząc, jak ważne jest łączenie tych trzech pionów w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, staramy się wdrażać projekty, które - na zasadach synergii - skupiają w sobie dążenie do rozwoju nauki, przedsiębiorczości i pozwalają na wdrażanie w regionie ciekawych innowacji.

Stowarzyszenie "EBI Association" działa zgodnie z zapisami Statutu.

Potencjał kadrowy Stowarzyszenia stanowi jego 15 członków założycieli, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin życia. Są wśród nas doświadczeni przedsiębiorcy, reprezentanci służby zdrowia, nauczyciele i trenerzy, specjaliści ds. innowacji i nowoczesnych technologii oraz samorządowcy. Wszyscy, jako aktywiści i społecznicy, chcieliby stworzyć warunki do rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego mieszkańców regionu, pośrednio przyczyniając się także do wzrostu aktywność beneficjentów stowarzyszenia w społeczeństwie europejskim.

Dodatkowo, większość członków ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych.

Stowarzyszenie buduje swoją sieć współpracy m.in. poprzez kontakty z instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i międzynarodowymi.

Wiele z pośród naszych działań dotyczy także najmłodszych mieszkańców subregionu, dla których prowadzimy zajęcia edukacyjno - rozwojowe.

Naszym ważnym kierunkiem działań jest także podnoszenie jakości życia seniorów - poprzez realizowane dla nich projekty innowacyjnych badań, wsparcia aktywizacyjnego, opiekuńczego i zdrowotnego. Stworzony pion EBI-Care ma za zadanie pomóc seniorom i ich rodzinom w opiece nad najstarszymi mieszkańcami naszego obszaru.

Zapraszamy! Obserwuj nasze aktualności na Facebooku.

Partnerzy

EDUKACJA

Pierwsza litera naszej nazwy to „E” czyli „Edukacja”.

W ramach tej sfery działań prowadzimy:

 • Projekty rozwoju edukacji i wsparcia kadr
 • Szkolenia i wykłady dla firm i osób prywatnych w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego
 • Projekt Stacja Edukacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców – zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, terapeutów i animatorów, dzięki którym dzieci rozwijają swój potencjał i najważniejsze kompetencje przyszłości – a przy tym fantastycznie się bawią.

W ramach aktualnych zajęć Stacji Edukacja prowadzimy od listopada zajęcia:

 1. „KREATYWNI+” Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 7-10 lat (poniedziałki, godz. 14:00-15:50) – zajęcia z arteterapii i TUS, podczas których dzieci będą rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczego myślenia, cyfrowe, matematyczne i artystyczne) – 200 zł/4 wejścia
 2. Emocjonujące programowanie z Lego Essentials dla dzieci w wieku 8-12 lat (poniedziałki, godz. 15:40-17:20) – zajęcia rozwijające umiejętności programowania i radzenia sobie z emocjalmi – 200 zł/4 wejścia
 3. HOBBY HORSING – Zajęcia arteterapeutyczne z szyciem i tworzeniem własnych kucyków dla dzieci w wieku 8-12 lat (poniedziałki, godz. 17:30-19:00) – 200 zł/4 wejścia
 4. „SENSORACZKI” – zajęcia rozwoju sensorycznego dla maluszków w wieku 6 mięs. – 2 lat z ich mamami (czwartki, godz. 9:30-11:00) – 200 zł/4 wejścia
 5. „LUBIĘ TO!” Kurs foto/video dla dzieci w wieku 13+ (Czwartki, godz. 16:30-17:30) – 200 zł/4 wejścia
 6. „SMART KIDS” Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 2 – 4 lat (Piątki, godz. 10:00 – 11:00) – 200 zł/4 wejścia

Dodatkowo wprowadziliśmy do naszego grafika zajęcia renomowanej Pracowni architektonicznej i Niezależnej Szkoły Artystycznej kreARTywni_:

 1. Rysunek architektoniczny – przygotowanie do egzaminów na architekturę i hobbystycznie dla młodzieży 14+ (Piątki, godz. 16:00-20:00) – od 300 zł/4 wejścia
 2. „Stworki/potworki, portret, Manga/Anime” Rysunek hobbystyczny dla dzieci w wieku 8+ (Piątki, godz. 16:00-18:00) od 200 zł/4 wejścia

Pobierz katalog zajęć.

Klub Biznesu

Druga litera naszej nazwy to "B"

czyli Biznes.

Powołany w ramach Stowarzyszenia "EBI Association" Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko lokalnych przedsiębiorców i pracodawców oraz budować prestiż i siłę środowiska. Jest moderowanym przez EBI organem tworzonym oddolnie przez firmy działające w regionie, w szczególności budujące rynek jastrzębski.

Grupa stawia sobie za cel szeroko pojęte działania związane z wymianą doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami, tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych oraz wzajemnych rekomendacji. Dzięki tym działaniom lokalna przedsiębiorczość będzie mocniejsza, bardziej innowacyjna i powiązana z lokalnymi potrzebami społeczeństwa.

Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, aby wzbogacić swoją wiedzę i zasoby oraz zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.

Klub Biznesu realizuje comiesięczne spotkania biznesowe, podczas których realizowane są 3 bloki:

 1. Prelekcja lub szkolenie w temacie ważnym dla przedsiębiorców (15-30 min.)
 2. Minutki biznesowe - czas dla przedsiębiorców, by zaprezentowali swoją firmę i jej ofertę
 3. Rozmowy o sprawach aktualnie ważnych dla lokalnych firm.

Przed pandemią Klub Biznesu spotykał się na tak zwanych Śniadaniach biznesowych w Restauracji. Reaktywowane spotkania po pandemii zmieniły nieco swój charakter - spotykamy się na Kawie biznesowej w każdym miesiącu w innej firmie lub instytucji goszczącej. Dzięki temu możemy spotykać się bezkosztowo przy okazji poznając lokalne firmy od środka.

Spotykamy się w niemal każdy trzeci czwartek miesiąca. Najbliższe zaplanowane spotkania:

 • 19 października 2023 - Yolo Centrum doradztwa, ul. Sybiraków 2 - "Współpraca przedsiębiorstw z Yolo i PUP".
 • 16 listopada 2023 - "Czerwona teczka" - Sukcesja i testament w firmie, Kancelaria podatkowa Andrea, ul. Mazowiecka 12
 • 21 grudnia 2023

Wstęp na spotkania biznesowy jest bezpłatny, wymaga wcześniejszego zgłoszenia do biura EBI pod nr 32 3075222. Wstęp dla wszystkich firm działających na jastrzębskim rynku. Aktualności o Klubie zobaczysz na Facebooku - nasza grupa - tutaj!

 

 

PROJEKTY

Trzecia litera naszej nazwy to „I” czyli „Innowacje”. 

A wśród nich wiele naszych nowatorskich rozwiązań, testów i wdrożeń. Tu pracujemy projektowo.

Sprawdź co mamy w projektach dla Ciebie! Tu dzieje się tysiące fantastycznych rzeczy! Nie przegap ich!

Projekty aktualnie prowadzone

Pod skrzydłami Jastrzębia

Projekt „Pod skrzydłami Jastrzębia. Wzmocnienie procesu transformacji przez działania na rzecz mieszkanców Jastrzębia-Zdroju i okolicznych gmin OSI”.

Na realizację tego ważnego dla naszego regionu projektu pozyskaliśmy aż 7.181.373,14 zł dotacji, z czego 6.463.235,82 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Celem działań projektowych jest rozwój aktywności społecznej oraz podwyższenie akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej, jaka dzieje się od lat na naszym terenie. W projekcie wezmą udział mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, a także mieszkańcy Żor, Mszany, Godowa i Pawłowic. W sumie uczestnikami projektu będzie minimum 1200 osób, w tym 650 kobiet.

W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia i działania dla mieszkańców:

 • warsztaty i debaty na temat transformacji,
 • warsztaty teatralne i fotograficzne, plenery, koncerty, animacje w przestrzeni miejskiej,
 • konkursy na 140 inicjatyw oddolnych, m.in. w tematach: problemy społeczne, ekologia, tożsamość lokalna i regionalna oraz budowanie więzi z naszą historią
 • Kluby wynikające z potrzeb mieszkańców, takie jak:
 1. Klub dla dzieci „Stacja Edukacja”
 2. Klub rodzica
 3. Klub seniora
 4. Klub młodzieżowy
 5. Klub kobiet „LIDERKA ZMIANY”
 6. Klub „Kawiarenka pełna rozmów”

Wszystkie powyższe działania będą realizowane w ramach miejsca spotkań mieszkańców terenów objętych projektem (zwany CENTRUM) oraz inicjatyw kulturalnych w przestrzeni miejskiej.

Projekt pozwoli na przeprowadzenie działań zmierzających do podniesienia akceptacji dla transformacji poprzez takie prowadzenie działań, które zbuduje wyższe zaufanie dla działań Centrum i poszczególnych partnerów, pozwoli na łagodne przejście kolejnych działań transformacyjnych i tworzenie nowej tożsamości społecznej.

Okres realizacji projektu: 1.05.2024-30.06.2026.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „EBI Association” – Lider projektu
 • Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

Więcej już wkrótce. Bądźcie z nami.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Zobacz nasz FE plakat A3 EBI

Regulamin Projektu

Księga standardów projektu dla Partnerów, Uczestników oraz Pracowników Projektu

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie z obowiązkowym zakresem danych

Harmonogram zajęć w Projekcie

 

Zdrowe Jastrzębie 2.0

Projekt „Zdrowe Jastrzębie 2.0 – program badań przesiewowych, profilaktyka i promocja zdrowia”.

Niniejsza inicjatywa jest realizowana w ramach zadania publicznego powierzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.08.2024.

Realizator: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska.

W ramach działań przewidzianych w zadaniu mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy ukończyli 55. rok życia mogą wziąć udział w bezpłatnym badaniu przesiewowym „Oceny Pamięci” w kierunku demencji i zaburzeń funkcji poznawczych. Badanie przeprowadzane jest zdalnie przez doświadczonych psychologów i psychogerontologów, co oznacza, że nie trzeba wychodzić z domu, aby wziąć w nim udział. Z jego pomocą możliwa jest ocena: pamięci krótkotrwałej, uwagi, funkcji językowych, pamięci deklaratywnej i myślenia abstrakcyjnego. Przypomnijmy, że jako jedyni licencjonujemy i certyfikujemy możliwość przeprowadzania badań wśród polskich seniorów tą metodą. Wyniki badania pozwalają określić czy kłopoty z pamięcią to tylko „roztargnienie” czy konieczna jest konsultacja ze specjalistą i podjęcie dalszych kroków leczenia.

Nie zwlekaj, zadbaj o siebie i zgłoś się na badania!

Kliknij aby przejść do Formularza zgłoszenia.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój.

NCBiR Geriatria

Projekt „GERIATRYCZNA PLATFORMA TELEDIAGNOSTYCZNA” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu Innowacje Społeczne Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2019 – nadal faza wdrożeniowa Lider projektu w fazie wdrożeniowej: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska Wykaz partnerów:

 • Fundację Pamięć i Pomoc i. dr. Edmunda Grygierewicza w Katowicach
 • Szpital EMC SILESIA SP. Z O.O. w Katowicach
 • Politechnikę Śląską Wydział Biotechnologii
 • NZOZ OPIEKANOVA – wdrożenie testowe i ewaluacja

W ramach projektu, w zespole pod przewodnictwem dra n.med. J. Derejczyka stworzono innowacje, które wdrażamy:

 • Platformę internetową umożliwiającą badania przesiewowe w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u Seniorów po 55 roku życia
 • Polski zdalny test pamięci i innych funkcji poznawczych, które ulegają zaburzeniu w przypadku np. choroby Alzheimera -tzw. badanie TICS. 

Badania w roku 2022 można wykonywać u naszych certyfikowanych diagnostów w ramach naszego projektu finansowanego przez Fundację JSW (darmowo) oraz w NZOZ OPIEKANOVA. W kolejnej fazie będziemy namawiać gminy i instytucje państwowe do wdrożeń badań dla swoich mieszkańców.

Więcej na stronie www.testysenioralne.pl

Projekt współfinansowany z NCBiR.

Projekty archiwalne

ENTER Jastrzębie

Projekt "Centrum kompetencji ENTER Jastrzębie" Program Miasta Jastrzębie-Zdrój Okres realizacji projektu: 1.04.2022 – 31.10.2022 Realizator: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska

Centrum kompetencji ENTER Jastrzębie to już druga edycja projektu szkoleniowo - doradczego dla osób do 35 roku życia. W ramach projektu realizujemy w naszym mieście szkolenia z obszaru Przemysł 4.0. W tym roku postawiliśmy na szkolenia, o które najczęściej nas proszono w trakcie rozmów na temat  przyszłości  Centrum kompetencji Enter Jastrzebie. A tu zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie tematami związanymi ze startupami oraz wprowadzaniem nowych firm na rynek. Stąd druga edycja projektu została przez nas nazwana „StartUp & new skills”.

 

Tematy naszych szkoleń w II edycji projektu to:

 1. Jak przekłuć pomysł w biznes, czyli działalność gospodarcza od podstaw
 2. Tworzenie i wdrażanie biznesplanu na nasz pomysł
 3. Transformacja cyfrowa, energetyczna i społeczna
 4. Najważniejsze trendy technologiczne, o jakich musisz wiedzieć prowadząc firmę (lub zamierzając ją prowadzić w przyszłości)
 5. Marketing w mediach społecznościowych
 6. Fabryka cyfrowa, Fabryka Innowacji, Inteligentna Produkcja
 7. Firma przyszłości a zrównoważony rozwój
 8. Lider przemysłu 4.0 – Praca zespołowa na kluczowych kompetencjach Lidera (warsztat)

W ramach projektu realizujemy także konkurs na najlepszy Biznes Plan możliwy do realizacji w mieście Jastrzębie-Zdrój.

Mamy nadzieję, że wkrótce Centrum kompetencji ENTER Jastrzębie będzie nie tylko projektem szkoleniowo - doradczym dla młodych, ale także programem wielodyscyplinarnym dla przedsiębiorczości w mieście.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Projekt współfinansowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

ERASMUS+: Ageing in the Digital Age

Projekt "Ageing in the Digital Age" Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych Okres realizacji projektu: 31.12.2019 – 29.06.2022 Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska Wykaz partnerów ponadnarodowych:

 • INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potencialov, Słowenia
 • QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Slowacja
 • Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN), Austria
 • BLUEFORM

Skąd nasze zainteresowanie tematyką edukacji seniorów? Europa stoi w obliczu rewolucji demograficznej – „eksplozji długowieczności”, ponieważ w nadchodzących dziesięcioleciach liczba osób starszych wzrośnie. Według Eurostatudo 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 65 lat, a co ósma osoba będzie w wieku 80 lat i więcej. Osoby w dużo bardziej zaawansowanym wieku senioralnym nie będą już mniejszością w naszych społeczeństwach, ale znaczącą grupą obywateli. Nadszedł czas, aby zmienić nastawienie do nich i przenieść punkt ciężkości z niepełnosprawności na szanse, możliwości i mocne strony. Starszym pokoleniom należy zapewnić wsparcie edukacyjne, aby mogły pozostać aktywnymi członkami społeczeństwa i jak najdłużej stawiać czoła wyzwaniom związanym z samodzielnym starzeniem się.

Podstawowe cele projektu:

zmniejszenie luki między starzeniem się społeczeństwa a umiejętnościami korzystania z technologii cyfrowych, zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe cyfrowe kompetencje seniorów i uczynienie cyfrowych kompetencjibardziej dostępnymi dla nich; wzmocnienie pozycji i wspieranie profesjonalistów, opiekunów i wolontariuszy pracujących z seniorami, osób, którzy są w bezpośrednim i częstym kontakcie z seniorami poprzez pokazanie i wyjaśnienie jakie inicjatywy i programy istnieją dla osób starszych, w których nauczą się korzystania z narzędzi online mogących poprawić ich zdrowie i jakość życia. Szczegółowe cele projektu:

wdrożenie e-platformy z interaktywną bazą danych, z możliwością wyszukiwania po różnych parametrach, opisującą i udostępniającą inicjatywy, programy, narzędzia oraz inne materiały, które zostały zidentyfikowane i zebrane w trakcie realizacji projektu. Szczególnie dotyczące promocji umiejętności cyfrowych wśród osób w wieku senioralnym, które są potrzebne, aby uzyskać dostęp do usług publicznych online, dostosować się do świata zorientowanego na technologię cyfrową i czuć się pewnie, korzystając z narzędzi online, które pomagają poprawić ich zdrowie i jakość życia opracowanie katalogu zawierającego dobre praktyki w zakresie wspierania kompetencji cyfrowych seniorów, który da przegląd aktualnej sytuacji w konkretnym środowisku projektowym w krajach partnerów. Zostanie on wzbogacony wynikami czterech międzynarodowych spotkań projektowych, podczas których eksperci z poszczególnych krajów i lokalnych organizacji zajmujących się edukacją seniorów, profesjonaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z seniorami będą omawiać te kwestie z przedstawicielami naszego Partnerstwa zorganizowanie interaktywnego forum internetowego w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które będzie promować tworzenie sieci kontaktów i wymianę nie tylko między partnerstwami i organizacjami zajmującymi się edukacją seniorów w ich krajach, ale także na poziomie europejskim. Dzięki nowym usługom tłumaczeniowym, możliwe będzie przełamywanie barier językowych między użytkownikami z różnych krajów oraz wspieranie wymiany i wspierania inicjatyw, które mają wpływ na całe społeczeństwo europejskie. Adresaci projektu:

Grupą docelową naszego projektu są nie tylko organizacje zajmujące się edukacją seniorów, ale także inni profesjonaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z seniorami. Ci drudzy mają bliski i bezpośredni kontakt z seniorami. Jednak zazwyczaj nie są informowani o najnowszych rozwiązaniach czytrendach w szkoleniach ICT. Nasze materiały będą dla nich doskonałym źródłem informacji, które mogą wykorzystać w swojej pracy z seniorami, aby pokazać i wyjaśnić, jakie inicjatywy i programy istnieją dla osób starszych, aby nauczyć się korzystać z narzędzi online, które poprawiają zdrowie i jakość życia seniorów.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://digitalageing.eu/

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

SOS dla Seniora
Projekt "SOS dla Seniora - dłużej w domu, aktywniej, bezpieczniej, pewniej"
Program RPO WSL
Okres realizacji projektu: 1.01.2019 - 31.12.2022
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów:
 • OPIEKANOVA Sp. z.o.o.
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój
 • realizacja i promocja BLUEFORM

W projekcie objęliśmy wsparciem ponad 400 osób, w tym 100 uczestników wcześniejszego projektu „Bezpiecznie we własnym domu”. W domach uczestników i uczestniczek podłączone były na czas projektu specjalne urządzenia do teleopieki z możliwością 24-godzinnego kontaktu z podopiecznym. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje Śląskie Centrum Teleopieki, w którym pracują wykwalifikowani teleopiekunowie (osoby doświadczone w pracy z Seniorami, wśród nich opiekunowie medyczni, psycholog, konsultanci senioralni). Każdy uczestnik przeszedł wywiad z diagnozą potrzeb, podczas którego ustalaliśmy, jakie typy wsparcia dostępne w projekcie mogą pomóc seniorowi w aktywizacji – i te usługi dostarczałyśmy. Każda usługa w projekcie była całkowicie bezpłatna, cały koszt urządzeń i wsparcia były finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i wkładu własnego realizatorów. Koszt projektu to 4 533 879,83 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 4 216 508,24 zł, w tym 3 853 797,85 zł z Unii Europejskiej. Realizacja projektu skończyła się 31 grudnia 2022 r.

Po tym okresie przeszliśmy w tzw. okres trwałości, który trwa do 31.12.2025. W tym czasie zapraszamy do kontynuacji wsparcia wg cennika prowadzonego przez naszych partnerów:

 1. Usługa teleopieka 129 zł/miesiąc dla uczestników projektu SOS
 2. Usługa opieki w domu- cena za 1h: 45 zł - społeczna, wytchnieniowa /  52 zł - medyczna
 3. Klub seniora przy ul. Armii Krajowej 25 w Jastrzębiu-Zdroju: od 10-30 zł w zależności od zajęć - sprawdź w harmonogramie naszego klubu seniora:

    4. Klub seniora przy ul. Mazowieckiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju: w godz. 14-19 wejście darmowe.

Aktualna wolna liczba:

 • wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 59 (z tego 39 miejsc w Klubie seniora i 20 opiekunów);
 • utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 59 (z tego 39 miejsc w Klubie seniora i 20 opiekunów).

Sprawdzaj dostępność miejsc na poszczególne zajęcia Klubu Seniora SREBRNI pod nr 32 307 52 22. Pod tym samym numerem możesz zamówić pozostałe usługi w okresie trwałości. 

Projekt do grudnia 2022 był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ochronie życia i zdrowia - Częstochowa
Projekt "W ochronie życia i zdrowia - nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic"
Program RPO WSL
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 30.09.2023 (przedłużony)
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów:
 • OPIEKANOVA Sp. z.o.o.
 • Miasto Częstochowa
 • Telemedycyna Polska S.A.
 • pomoc w realizacji i promocja BLUEFORM

W projekcie objęliśmy wsparciem ponad 400 osób, w tym maksymalnie 200 uczestników wcześniejszego projektu „Bezpiecznie we własnym domu”. W domach uczestników i uczestniczek podłączone były na czas projektu specjalne urządzenia do teleopieki z możliwością 24-godzinnego kontaktu z Centrum Alarmowym. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonowało profesjonalne Centrum Teleopieki, w którym pracowali wykwalifikowani teleopiekunowie (osoby doświadczone w pracy z Seniorami, wśród nich opiekunowie medyczni, psycholodzy, gerontolodzy, terapeuci zajęciowi, konsultanci senioralni, ratownicy). W Katowicach z kolei w Centrum telemedycznym na stałe już współpracującym z jastrzębskim Centrum pracowali całodobowo ratownicy medyczni oraz lekarze – kardiolodzy i interniści. Te dwa wspólnie dla Was pracujące Centra otaczały opieką naszych uczestników w zakresie koordynowania nagłych stanów, pomocy psychologicznej, badań przesiewowych w kierunku chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimer, Parkinson), problemów kardiologicznych i cukrzycy.

Każdy/a uczestnik/czka przeszedł wywiad z diagnozą potrzeb, podczas którego ustaliliśmy, jakie typy wsparcia dostępne w projekcie, poza opieką zdalną, mogą pomóc Seniorowi/Seniorce w utrzymaniu kondycji zdrowia – i te usługi dostarczyliśmy. Każda usługa w projekcie była całkowicie bezpłatna, cały koszt urządzeń i wsparcia był finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i wkładu własnego realizatorów. Koszt projektu to 4 470 430,58 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 4 157 500,43 zł, w tym 3 799 865,99 zł z Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest przewidziana do 30 czerwca 2023 r.

 

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynowała także inne działania wspierające zdrowie uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazywała konieczność pomocy w zakresach:

1. badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych,

2. poradnictwa psychologicznego,

3. opieki kardiologicznej,

4. opieki diabetologicznej.

Po projekcie

Beneficjent – Stowarzyszenie „EBI Association”, w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2023 r. okresu realizacji ww. projektu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług realizowanych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu okresowi realizacji projektu tj. do dnia 15.04.2025 r. W przypadku popytu na usługę będziemy świadczyć ją w zakresie zbliżonym do projektowego i w podobnej jakości w oparciu o przedstawioną na stronie ofertę.

Seniorzy mają możliwość kontynuowania wsparcia na zasadach odpłatności:

 • Usługa teleopieka - 129 zł/miesiąc (koszt usługi + dzierżawy urządzenia obniżyliśmy o 100 zł od ceny regularnej)
 • Usługa opieki kardiologicznej 149 zł/miesiąc
 • Usługa opieki diabetologicznej 129 zł/miesiąc

Z oferty mogą skorzystać uczestnicy projektu w wieku od 65 roku życia nie w pełni samodzielne mieszkające na terenie objętym wsparciem projektowym.

Aktualna wolna liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 13.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 32 3075222.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ochronie życia i zdrowia - Subregion Zachodni
Projekt "W ochronie życia i zdrowia - teleopieką i telemedycyna dla mieszkańców subregionu zachodniego"
Program RPO WSL
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 30.09.2023 (przedłużony)
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów:
 • OPIEKANOVA Sp. z.o.o.
 • Miasto Rybnik
 • Telemedycyna Polska S.A.
 • pomoc w realizacji i promocja BLUEFORM

W ramach projektu ponad 350 seniorów otrzymało bezpłatne wsparcie w postaci opieki zdalnej. Podopieczny/a w domu nosił niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Było ono wyposażone w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montowaliśmy wysokiej klasy nadajnik, który pozwalał na to, by system działał w całym domu. Użycie przycisku w razie wypadku powodowało natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum Teleopieki czekali na wezwania wykwalifikowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzinach dziennych pracowali także psycholodzy.

Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik Centrum, oceniał sytuację i zawiadamiał osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywał pogotowie lub przełączał do medyka. Pozostawał w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

 

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynowała także inne działania wspierające zdrowie uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazywała konieczność pomocy w zakresach:

1. badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych,

2. poradnictwa psychologicznego,

3. opieki kardiologicznej,

4. opieki diabetologicznej.

Po projekcie

Beneficjent – Stowarzyszenie „EBI Association”, w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2023 r. okresu realizacji ww. projektu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług realizowanych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu okresowi realizacji projektu tj. do dnia 15.04.2025 r. W przypadku popytu na usługę będziemy świadczyć ją w zakresie zbliżonym do projektowego i w podobnej jakości w oparciu o przedstawioną na stronie ofertę.

Seniorzy mają możliwość kontynuowania wsparcia na zasadach odpłatności:

 • Usługa teleopieka - 129 zł/miesiąc (koszt usługi + dzierżawy urządzenia obniżyliśmy o 100 zł od ceny regularnej)
 • Usługa opieki kardiologicznej 149 zł/miesiąc
 • Usługa opieki diabetologicznej 129 zł/miesiąc

Z oferty mogą skorzystać osoby w wieku od 65 roku życia nie w pełni samodzielne mieszkające na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Aktualna wolna liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 13.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 32 3075222.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne badania pamięci w woj. łódzkim

Projekt: "Testy senioralne - program badań przesiewowych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej"

Niniejsza inicjatywa jest realizowana w ramach zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Okres realizacji projektu: 03.07.2023 – 31.12.2023

Realizator: Stowarzyszenie "EBI Association", Jastrzębie-Zdrój, Polska

W ramach działań przewidzianych w zadaniu mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy ukończyli 55 rok życia mogą wziąć udział w bezpłatnym badaniu przesiewowym "Oceny Pamięci" (zwanym TICS) w kierunku demencji i zaburzeń funkcji poznawczych. Badanie przeprowadzane jest zdalnie przez doświadczonych psychologów i psychogerontologów, co oznacza, że nie trzeba wychodzić z domu aby wziąć w nim udział. Z jego pomocą możliwa jest ocena: pamięci krótkotrwałej, uwagi, funkcji językowych, pamięci deklaratywnej i myślenia abstrakcyjnego. Przypomnijmy, że jako jedyni licencjonujemy i certyfikujemy możliwość przeprowadzania badań wśród polskich seniorów tą metodą. Wyniki badania pozwalają określić czy kłopoty z pamięcią to tylko "roztargnienie" czy konieczna jest konsultacja ze specjalistą i podjęcie dalszych kroków leczenia.

Nie zwlekaj, zadbaj o siebie i zgłoś się do projektu! LIMIT MIEJSC NA BADANIA ZOSTAŁ WYCZERPANY!

Więcej o badaniu zdalnej oceny pamięci przeczytasz TUTAJ.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: https://www.lodzkie.pl/

Zdrowe Jastrzębie

Projekt „Zdrowe Jastrzębie - program badań przesiewowych, profilaktyka i promocja zdrowia”.

Niniejsza inicjatywa była realizowana w ramach zadania publicznego powierzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.10.2023.

Realizator: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska.

W ramach działań przewidzianych w zadaniu mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy ukończyli 55. rok życia mogli wziąć udział w bezpłatnym badaniu przesiewowym „Oceny Pamięci” (zwanym TICS) w kierunku demencji i zaburzeń funkcji poznawczych. Badanie przeprowadzane było zdalnie przez doświadczonych psychologów i psychogerontologów, co oznaczało, że nie trzeba było wychodzić z domu, aby wziąć w nim udział. Z jego pomocą możliwa była ocena: pamięci krótkotrwałej, uwagi, funkcji językowych, pamięci deklaratywnej i myślenia abstrakcyjnego. Przypomnijmy, że jako jedyni licencjonujemy i certyfikujemy możliwość przeprowadzania badań wśród polskich seniorów tą metodą. Wyniki badania pozwalają określić czy kłopoty z pamięcią to tylko „roztargnienie” czy konieczna jest konsultacja ze specjalistą i podjęcie dalszych kroków leczenia.

W ramach projektu zostały również przeprowadzone dla jastrzębian warsztaty promujące zdrowy styl życia.

Terminy warsztatów:

 • 24 maja 2023 – warsztaty „Zdrowy styl życia – ruch to zdrowie” (wiek uczestników: 18+)

Warsztaty prowadzone przez nauczycielkę jogi i zwolenniczkę zdrowego trybu życia. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak ruch wpływa na samopoczucie i zdrowie oraz jakie ćwiczenia można wykonywać w domu, aby czuć się dobrze na co dzień. Czas trwania: 1,5 godziny.

 • 15 czerwca 2023 – warsztaty aktywizujące (wiek uczestników: 55+)

Warsztaty prowadzone przez psychologów. Uczestnicy korzystając z materiałów i gier mogli ćwiczyć m.in. pamięć, uwagę i koncentrację. Dowiedzieli się również o profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych. Czas trwania: 2 godziny.

Powyższe spotkania odbyły się pod adresem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 25, I piętro, sala nr 5.

Więcej o badaniu zdalnej oceny pamięci przeczytasz TUTAJ.

Zapraszamy do  udziału!

LIMIT MIEJSC NA BADANIA ZOSTAŁ WYCZERPANY!

Formularz zgłoszenia.

Projekt współfinansowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

PSYCHOLOG - ZAUFAJ I DAJ SOBIE POMÓC!

Projekt "PSYCHOLOG - ZAUFAJ I DAJ SOBIE POMÓC" Inicjatywa własna we współpracy z OPIEKANOVA Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 15.08.2023 – 30.09.2023.

Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska.

Od lat pracując z seniorami, osobami w kryzysie pracy, młodzieżą i dziećmi zauważamy olbrzymie potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego. Niestety w ogromnej większości przypadków chcąc przekonać naszych podopiecznych do wizyty u psychologa - najbardziej właściwego specjalisty od problemów emocjonalnych, depresji, zaburzeń lękowych, problemów komunikacyjnych - nie udaje nam się to. Dlaczego? Z powodu mitu żyjącego w naszym społeczeństwie, jakoby psycholog przyjmował wariatów, a także z powodu obciążenia tradycją, która mówi, że musimy być silni sami w sobie i nie ujawniać naszych problemów emocjonalnych.

W naszym projekcie chcemy przekonać Jastrzębian i mieszkańców okolicznych mniejszych miejscowości, że psycholog jest specjalistą dla nas wszystkich w momentach, w jakich trudno nam samodzielnie sobie poradzić. Bo każdy z nas w życiu przechodzi tzw. górki i dołki. A celem pracy psychologa jest to, by jak najszybciej z emocjonalnego dołka wyjść i nie popadać w jeszcze większe problemy.

W projekcie dofinansujemy wizyty psychologiczne dla 30 osób, w tym seniorów, osób dorosłych, młodzieży i dzieci (do 18 roku życia - za zgodą rodzica). 

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy w biurze EBI w godz. 8:00-16:00 pod nr 32 307 52 22 

Lub całodobowo u partnera projektu NZOZ OPIEKANOVA pod nr 32 440 78 43

Fundacja JSW dla seniorów

Projekt "TESTY SENIORALNE TICS I AKTYWIZACJA PRZECIWDEMENCYJNA"

Inicjatywa finansowana przez Fundację JSW.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.06.2023.

Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska.

Bardzo ważne jest diagnozowanie seniorów w zakresie chorób neurodegeneracyjnych (np. ch. Alzheimera). Szybka diagnostyka może spowodować, że senior będzie długie lata cieszył się zdrowiem bez znaczących objawów demencji. A zatem będzie dłużej samodzielny, aktywny i sprawny.

W ramach projektu finansowanego w całości przez Fundację JSW przygotowaliśmy ofertę darmowych badań przesiewowych dla seniorów powyżej 60 roku życia mieszkających w gminach górniczych. Zdalna „Ocena Pamięci" stanowi dostosowaną do polskich warunków rekonstrukcję testu TICS (Telephone Interview for Cognitive Status®). Jest stosowana do przesiewowej diagnostyki funkcji poznawczych. Z jej pomocą możliwa jest ocena: pamięci krótkotrwałej, uwagi, funkcji językowych, pamięci deklaratywnej i myślenia abstrakcyjnego. Przypomnijmy, że jako jedyni licencjonujemy i certyfikujemy możliwość przeprowadzania badań wśród polskich seniorów tą metodą.

Badania pomogą podnieść poziom życia seniorów na naszym terenie. Fundacja JSW sfinansowała 40 takich badań przesiewowych.

Ponadto w projekcie zakupione zostaną gry i ćwiczenia profilaktyczne dla seniorów z naszego Centrum Seniora SREBRNI i wykorzystywane także w terapii domowej.

Więcej o badaniu TICS przeczytasz tutaj.

LIMIT MIEJSC NA BADANIA ZOSTAŁ WYCZERPANY!

Od 2022 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją JSW dzięki czemu możemy realizować dla lokalnej społeczności ciekawe przedsięwzięcia. Pierwszym wspólnym projektem było działanie:

Komputery pomagają naszym podopiecznym.

Dzięki uprzejmości Fundacji JSW zaopatrzyliśmy nasze stowarzyszenie w 10 komputerów. Jest to sprzęt, który zakończył już swoje życie w JSW, jednak nam pozwoli w stworzenie stanowisk komputerowych, które zasilą nasze projekty prospołeczne. Zrealizowaliśmy już szkolenia dla Seniorów z Jastrzębia Zdroju, którzy na pierwszych zajęciach mieli za zadanie w sympatyczny sposób ujarzmić myszkę komputerową. A dodamy, że wcale nie jest to łatwe dla osób, które nigdy nie pracowały na komputerze.

Projekt współfinansowany z Fundacji JSW

 

ERASMUS+: Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy
Projekt "Erasmus+ Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy"
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 31.12.2018 – 30.08.2021
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
 • Asociación andaluza de apoyo a la infancia – ALDAIMA, Hiszpania
 • Ente Bilaterale Veneto, Włochy
 • Greek Academic Network – Gunet, Grecja
 • INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potencialov, Słowenia
 • QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Slowacja
 • Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN), Austria

Podstawowe cele edukacji dorosłych:

 • przekwalifikowanie, poprawa umiejętności czytania i pisania,  rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych oraz kompetencji obywatelskich: w ramach projektu położony zostanie silny nacisk na doskonalenie umiejętności rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i finansowych, podczas gdy pośrednio projekt poprawi również umiejętności językowe i czytania użytkowników;
 • dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych w ramach kształcenia i szkolenia: projekt zostanie w pełni wdrożony za pomocą otwartych i bezpłatnych narzędzi online oraz środków przekazu, takich jak platforma e-learningowa, aplikacja mobilna, gry online, media społecznościowe, aplikacje multimedialne i współpraca zdalna sieciowa;
 • modernizacja systemu szkolnictwa wyższego – dostęp dla osób dorosłych: akredytacja modułów szkoleniowych opierać się będzie na Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS), każdy moduł będzie miał określoną liczbę punktów ECTS, aby zapewnić łatwą integrację z systemem szkolnictwa wyższego;
 • podnoszenie świadomości: projekt będzie wspierany szeroko zakrojoną kampanią informacyjną poprzez media społecznościowe, multimedia, seminaria upowszechniające i konferencje.

Grupy docelowe

 • nauczyciele, trenerzy edukacji dorosłych, trenerzy aktywizacji, doradcy z urzędów pracy i doradcy zawodowi, którzy będą mogli wykorzystać opracowane, z przeznaczeniem  do zastosowania w różnych placówkach edukacyjnych, materiały dydaktyczne;
 • młodzi ludzie w trudnej sytuacji finansowej, którzy są bezrobotni lub mają dochody poniżej średniej unijnej jako ostateczni beneficjenci, którzy będą mogli korzystać z modułów szkoleniowych;
 • instytucje szkoleniowe dla osób dorosłych, instytucje świadczące usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi społeczne, grupy społeczności lokalnych, organizacje młodzieżowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje szkolnictwa wyższego jako interesariusze.

Wypracowane w ramach projektu rezultaty będą ogólnodostępne, w formie elektronicznej, bezpłatnie dostępne w Internecie na podstawie otwartych licencji.

Stanowiące trzon projektu technologie informacyjno-komunikacyjne  posłużą do opracowania następujących produktów:

 • Money & Life Skills Przewodnik;
 • Money & Life Skills Moduły szkoleniowe;
 • Money & Life Skills Platforma e-learningowa;
 • Money & Life Skills Aplikacja mobilna.

Wszystkie ww. rezultaty będą dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu: http://moneylifeskills.eu/

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ERASMUS+: Niezawodowa edukacja dorosłych - Europejska wymiana
Projekt "Niezawodowa edukacja dorosłych - Europejska wymiana"
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.11.2018
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
 • E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung, Austria
 • Jafnréttishús, Hafnarfjörður, Islandia
 • Society of Pierian Studies ''ESTIA PIERIDON MUSON'' KATERINI, Grecja

Celem Projektu jest transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie skutecznych sposobów motywowania dorosłych do procesu uczenia się, promocji uczenia się przez całe życie, systemów edukacji dorosłych w różnych krajach europejskich, kryteriów oceny i poprawy jakości systemu szkoleniowego (w ramach edukacji dorosłych), poprawy atrakcyjności edukacji dorosłych, opracowywania programów edukacyjnych/szkoleniowych dla dorosłych,  z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, dostosowania kierunków dalszej edukacji/programów szkoleniowych do potrzeb osób dorosłych.

 

Dzięki udziałowi w projekcie, instytucje biorące w nim udział mają zwiększyć swój potencjał administracyjny, ale także powinny promować doskonalenie jakości i innowacyjności systemów, instytucji i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych, doskonalić zawodowo edukatorów, pogłębiać ich wiedzę, doskonalić umiejętności pedagogiczne, wykonywanie zadań jak również metody i techniki nauczania.

Partnerzy projektu stawiają sobie również za cel zwiększenie aktywności dorosłych w społeczeństwie europejskim, rozwój osobisty uczestników, zwiększenie zdolności adaptacyjnych i umiejętności międzykulturowych uczestników, poprawę ich kompetencji językowych, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz aktywizację współpracy między organizacjami lub instytucjami kształcenia i szkolenia dorosłych w Europie.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ERASMUS+: Wysoka jakość edukacji dorosłych
Projekt „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.11.2017
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska

Wykaz partnerów ponadnarodowych:

 1. Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet, Lund, Szwecja
 2. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Kedainiai, Litwa
 3. Senioren-Lernen-Online UG (haftungsbeschränkt), Kiel, Niemcy
 4. Galileo.it S.r.l., Rzym, Włochy
W ramach działań projektowych zakłada się transfer wiedzy oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie niezawodowej edukacji osób dorosłych, w tym przede wszystkim skutecznych sposobów motywowania do dalszego uczenie się, promocji kształcenia ustawicznego, doskonalenia jakości systemów szkoleniowych, opracowywania programów nauczania dla dorosłych słuchaczy z wykorzystaniem ICT czy dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb osób dorosłych.  Ponadto, zakres tematyczny międzynarodowych spotkań projektowych zostanie dodatkowo poszerzony o omówienie niezawodowej edukacji dorosłych: osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, seniorów oraz imigrantów i uchodźców.
Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym pozwoli na wykorzystanie doświadczeń, wiedzy i kompetencji pozostałych partnerów, zapoznania się z dobrymi praktykami oraz wskazania rozwiązań z zakresu edukacji niezawodowej osób dorosłych do zaadoptowania na lokalnym rynku.
Uczestnikami projektu może być kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze uczący się aspektów niezawodowych.
Materiały opracowane przez Członków Partnerstwa w ramach projektu Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych pn. „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”:
 • podsumowanie stosowanych przez poszczególnych partnerów metod oraz dobrych praktyk w zakresie skutecznych sposobów motywowania dorosłych do procesu dalszego uczenia się, promowanie kształcenia ustawicznego wśród dorosłych (do pobrania);
 • wykaz narzędzi służących do pozyskiwania i prognozowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych wykorzystywanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania);
 • spis tematów szkoleń w zakresie edukacji niezawodowej osób dorosłych oferowanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania).
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
TELEOPIEKA 3 projekty

W styczniu 2019 ruszyliśmy z kolejnym projektem dla Seniorów "SOS dla Seniora". Ten projekt realizujemy dla Seniorów z Jastrzębia-Zdroju wspierając ich opieką zdalną oraz koordynując także inne typy wsparcia przyczyniające się do aktywizacji społecznej uczestników. W projekcie dla 300 jastrzębian będziemy realizować także zajęcia Klubu Seniora, spotkania z psychologiem, wsparcie indywidualne w postaci rozmów, spacerów, animacji pomagających w poprawie stanu umysłowego i funkcjonalnego Seniorów, pomoc domową pozwalającą na podniesienie aktywności życiowej. W pierwszym etapie naboru (8-21. marca 2019) rozpatrujemy zgłoszenia uczestników projektu BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU (nabór zamknięty). W kolejnym etapie rozpocznie się rekrutacja i nabór otwarty dla jastrzębian, którzy do tej pory nie uczestniczyli w naszych projektach (od 8. kwietnia 2019 do zebrania 200 zgłoszeń). Dokumenty są dostępne poniżej.

Zasady rekrutacji i działania projektu są opisane w Regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM (uwaga nowa wersja).

Tu do pobrania 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, Zaświadczenie lekarskie OŚWIADCZENIE SICI POMOCOWEJ nowe (uwaga wznowiona wersja)i  ZAKRES DANYCH z zakresem danych osobowych do wprowadzenia do systemu administracyjnego LSI dla Urzędu Marszałkowskiego. Wypełnione dokumenty należy w formie papierowej dostarczyć do Biura projektu przy ul. Armii Krajowej 25 (samodzielnie lub przez reprezentanta) lub do naszego pracownika, z którym umówiono spotkanie. Liczą się kompletne dokumenty. Przypominamy o kolejności zgłoszeń. Do projektu przyjmujemy 200 aplikacji.

Więcej na stronie www.ebi.org.pl/SOS.

 

_________________________________________________________________________________________

Od czerwca 2017 do maja 2019 wraz z partnerami - spółką OPIEKANOVA oraz miastami Jastrzębie-Zdrój i Częstochową, realizujemy największy w regionie projekt wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych teleopieką. Dzięki projektowi otworzyliśmy na Śląsku największe Centrum Alarmowe Teleopieki, które całodobowo wspiera 490 podopiecznych. Dzięki zastosowanym urządzeniom do teleopieki, jakie wybraliśmy po wielomiesięcznych testach oraz dzięki pracy fantastycznych teleopiekunów minimalizujemy ryzyko utraty zdrowia i życia w sytuacjach poprzez podjęcie szybkiej akcji ratunkowej. Nasi teleopiekunowie pracują także z uczestnikami projektu wspierając rozmową czy aktywizując społecznie.  Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie http://www.ebi.org.pl/teleopieka. Zapraszamy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Od 2016 roku w związku z realizacją projektów Innowacji w usługach społecznych zajęliśmy się zagadnieniami opieki nad osobami starszymi. Po latach realizacji wielu projektów wspierających seniorów postanowiliśmy, że wprowadzimy na rynek lokalny usługi EBI-Care czyli różnego rodzaju usługi opiekuńcze w domach, a także zajęcia ogólnorozwojowe dla Seniorów.

Nasz zespół Stowarzyszenia EBI pomaga seniorom i ich rodzinom. Pomagamy w zakresie opieki domowej (w tym sprzątania, karmienia, zakupów), opieki medycznej, aktywizacji. Możesz zamówić u nas opiekę na pojedyncze godziny (min. 2h) i wg stworzonych wspólnie stałych harmonogramów.

Zapytaj o aktualny cennik na:

 1. Usługi opiekuńcze – pomoc w codziennych sprawach, pomoc przy czynnościach higienicznych, karmieniu, towarzyszenie, spacery, zakupy, usługi wytchnieniowe – Cena za 1h: od 45 zł
 2. Usługi opiekuńcze domowe – opiekun medyczny – gdy potrzeba usług opiekuńczych z usługami medycznymi (wymagane kwalifikacje opiekuna medycznego) – Cena za 1h: od 52 zł
 3. Domowa usługa sprzątania – usługa opieki poświęcona w całości na generalne sprzątanie wyznaczonej przestrzeni domu/mieszkania – Cena za 1h: od 50 zł

Ceny są zależne od typu usługi oraz liczby zamówionych godzin. Do usług  świadczonych w weekendy i wieczory (19:00-22:00) doliczane jest 10% ceny.

Cennik obowiązuje od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Telefon do kontaktu: 785 854 863.

Seniorzy mogą także korzystać z zajęć aktywizacyjnych i ogólnorozwojowych, jakie prowadzimy w ramach trwałości projektu „SOS dla Seniora” (czytaj w opisie projektu). Zajęcia odbywają się każdego dnia (jeśli zbierze się grupa).

Pobieramy opłaty za usługi tylko przelewem lub kartą.

Wystawiamy FV do rozliczenia rocznego (usługa może być odliczona od podatku).

 

Prowadzimy także badania przesiewowe w kierunku demencji dla osób po 55 roku życia – cena badania 170 zł/osobę (badanie telefoniczne lub w naszym biurze prowadzone przez certyfikowanych diagnostów TICS).

Certyfikacja

CERTYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG EBIC – PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG!

[sg_popup id=885] EBIC jest certyfikatem poświadczającym wysoką jakość usług prowadzonych przez polskie firmy i instytucje. Jest poprzedzona procesem wielokanałowego wystandaryzowanego audytu – najpierw wewnętrznego, a następnie prowadzonego przez wykwalifikowanych audytorów.

Certyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach:
• Edukacja i rozwój
• Biznes
• Usługi społeczne.

W każdej kategorii certyfikacja jest prowadzona wg odmiennego standardu.

Posiadanie Certyfikatu EBIC jest dla Państwa klientów i kontrahentów istotną informacją na temat realizowanych u Państwa standardów obsługi klienta, komunikacji z otoczeniem, rzetelności przedstawianych danych i realizacji zamówień. Wskazuje, że mogą Państwo stać się dla innych podmiotów istotnym i rzetelnym partnerem i w sposób wystandaryzowany prowadzą Państwo swoją działalność.
W zależności od kategorii Standard procesu certyfikacji koncentruje się na nieco innych elementach. I tak w przypadku usług edukacyjnych i rozwojowych najwyższa waga audytu dotyczy dbałości o efektywność procesu nauczania i aktywizacji uczestników, w przypadku kategorii BIZNES i USŁUGI SPOŁECZNE – najbardziej wnikliwie analizujemy faktyczną realizację zamówień i komunikacji z klientami. Wszystko to sprawdzamy w oparciu o przedstawione przez Państwa standardy, które zostały poprawnie zweryfikowane na etapie II audytu.

Warto zaznaczyć, iż Certyfikacja jest prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych audytorów. Każdy podmiot podlegający procesowi certyfikacji otrzymuje wyznaczonego audytora doświadczonego w audytach jakości Państwa branży.

Audyt nie jest kontrolą finansową! Dotyczy tylko ogólnie dostępnych lub przez Państwa wyznaczonych jako dowody standaryzacyjne dokumentów.

Kontakt

Stowarzyszenie „EBI Association”

 • 0048 32 3075222
 • biuro@ebi.org.pl
 • www.ebi.org.pl
 • ul. Armii Krajowej 25
  44-330 Jastrzębie Zdrój

 • 9:00 - 15:00

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie EBI ASSOCIATION z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25, w celach handlowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie EBI ASSOCIATION z siedziba w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25. Podanie danych oraz wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Powyższa zgoda dodatkowe obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

  Skip to content